7. Nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin

Hamar, 17. - 18. mars, 2020

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (NFAS) er en spesialforening i legeforeningen. Vi jobber for kvalitetsutvikling, kompetanseheving, forskning og undervisning i fagfeltet alders- og sykehjemsmedisin. 

Velkommen til Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin i Hamar!

Vi gleder oss til 2 dager med faglig påfyll og sosialt samvær med fagfolk fra hele landet. Konferansen holdes ved Scandic Hamar, 17. – 18. mars.