Velkommen til Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin i Bodø!

 

Den avholdes i fabelaktige Scandic Havet, mitt i hjertet av Bodø. Konferansen vil fokusere på den praktiske hverdagen for alle som arbeider med skrøpelige pasienter, især på sykehjem. Hovedsakene er kommunikasjon og samhandling, god tilnærming og omsorg for pasienter med demens, realistisk behandling av kroniske somatiske tilstander på sykehjem og palliasjon som overordnet fokus for behandling av skrøpelige pasienter i siste fase av livet.

På vegne av programkomiteen
Marit Elisabeth Apeland Alfsvåg