Konferanse Trondheim 2017

Velkommen til den 4. nasjonale tverrfaglige konferansen i alders- og sykehjemsmedisin som finner sted i Trondheim 6. og 7. mars 2017: «DET GODE LIV: glede, mestring og god behandling».
Målgruppen for konferansen er leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og annet helsepersonell med interesse for alders- og sykehjemsmedisin, ledere, politikere og andre interesserte.

Hovedtema for konferansen er
• Fall, fallforebygging og hverdagsrehabilitering
• Palliasjon
• Kontinuitet i helse- og omsorgstjenesten – pasientforløp og samhandling
• Praktiske kliniske problemstillinger i sykehjem: obstipasjon, inkontinens, antibiotikabruk
• Livsglede i sykehjem

Konferansen arrangeres av Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin i samarbeid med Trondheim kommune, St. Olavs hospital, NTNU og Senter for omsorgsforskning-midt.

Trondheim ble grunnlagt i 997 ved munningen av Nidelva. I tillegg til kjente historiske steder som Nidarsodomen, Erkebispegården, Kristiansten festning og Munkholmen, huser byen store og viktige institusjoner som NTNU og St. Olavs hospital.
Byen har en lang historie for helse- og omsorgstjenester; vest i byen ligger det historiske ”sosiale kvartal” med nordens eldste helseinstitusjon, Trondhjems hospital, som har røtter tilbake til 1100-tallet, og har vært i kontinuerlig drift siden 1277. ”Fattighuset”, ”Thomas Angells stuer” og ”Trunka” var andre sosiale institusjoner grunnlagt på 1700- og 1800-tallet, bygningene står fortsatt og utgjør en del av den gamle trehusbebyggelsen.