Program 2018

Her er programmet for konferansen som var i 2018.

Konferansen ble avholdt på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger mandag 12. – tirsdag 13. mars 2018.

Radisson Blu Atlantic Hotel er det største hotellet i Stavanger, lokalisert 15 minutter fra flyplassen. Plassert like ved sentrum nær Breiavannet, ligger hotellet nær flere attraksjoner. En spasertur på fem minutter tar gjestene til restauranter, shoppingsentre og museer.

Mandag 12. mars
Tema: Demens og samhandling

08:00-9:30 Registrering
09:30-09:50 Åpningstale ved leder av kommunalstyret for levekår
Kåre Reiten
09:50-10:35 Hva er nytt innen demens og hva er viktig for sykehjemspasienter?
Prof Dag Årsland
10:35-10:50 Pause
10:50-11:25 Demens ved Lewy Body sykdom
Prof Dag Årsland
11:25-12:00 Pårørendes perspektiv ved LBD
Ellen Svendsbø
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:30 Vergemål – Fokus på sykehjemsbeboere
Anne Beth Hovland 
13:30-14:00 §4a – Erfaringer, innspill og begrensninger, nasjonale og regionale forskjeller
Janne Dahle-Melhus, Fylkeslege i Rogaland
14:00-14:15 Pause
Sesjon 1 Miljøtiltak ved demens
14:15-14:30 Hva er VPM?
Janne Røsvik
14:30-14:40 VPM – kurs og fagutvikling
Marit Mjørud
14:40-14:50 Hvordan implementeres VIPS i et stort sykehjem?
Berit I Olsen
14:50-15:10  2 års erfaring med VIPS i et stort sykehjem
Ingebjørg Jordbrekk
15:10-15:15 Sykehjemslegens erfaring etter innføring VIPS
Stephan Sudkamp
15:15-15:30 Pause
15:30-16:00 Marte Meo metoden – erfaring fra sykehjem
Hilde Rydland Marianayagam
16:00-16:30 Brukerskole for personer med demens
Kristin Aas Nordin, SESAM
Sesjon 2 Samhandling
14:15-14:45 Hva har samhandlingsreformen betydd for kvaliteten
PhD Svein Kjosavik
14:45-15:15 Hvor ting kan gå galt – overganger
Prof Geir Sverre Braut
15:15-15:30 Pause
15:30-15:45 Ultralyd på sykehjem
Kari Ersland
15:45-16:30 Forhåndssamtaler på sykehjem
Lillian Lillemoen 
17:00-18:30 Årsmøte Nfas
19:30-20:00 Mingling før middag
20:00 – Konferansemiddag og underholdning


Tirsdag 13. mars
Tema: Palliasjon, Skrøpelighet, Kommunikasjon, Endring i helsetilstanden

Sesjon 3 Det handler om å leve
08:30-09:00 Se Mennesket
Lars Helge Myrseth
09:00-10:00 Jakten på dømmekraft nær døden
Marie Aakre
Sesjon 4
08:30-09:00 ABCDE-systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten
Line Hurum Thomsen
09:00-09:30 Hvordan kan man best behandle og rehabilitere gamle hjemmeboende mennesker på sykehjem etter en akutt sykehusinnleggelse?
Jenny Abrahamsen
09:30-10:00 Rusavdeling Stokka sykehjem
PhD Corinna Vossius
10:00-10:20 Pause
10:20-11:00 Palliativ pasientforløp
Aart Huurnink
11:00-12:10 Living in the margin: the experience of living and dying with frailty and implications for care delivery in late old age
PhD Dr. Caroline Nicholson
12:10-13:10 Lunch
13:10-13:35 Munnstell hos sykehjemsbeboere
Kristin Søllesvik Hidle
13:35-14:10 Når stopper du å gi mat?
Ronny Dalane
14:10-14:30 Pause
14:30-16:00 God behandling av kroniske sykdommer på sykehjem
Hva er viktig? Hva gjøres ved akutte endringer?
14:30-14:45 Geriatri på sykehjem: Indremedisinske hverdagsutfordringer
Marit A Alfsvåg
14:45-15:05 Lunge- og luftveisplager hos sykehjemsbeboere – KOLS
Heidi Grundt
15:05-15:30 Kronisk nyresvikt, Nyrelege og PhD Terje Apeland
15:30-15:50 Hjertesvikt
PhD Cord Manhenke
15:50-16:00 Spørsmål og diskusjon
16:00-16:10 Oppsummering og vel hjem
Kjellaug Enoksen