Presentasjoner 2018

Mandag 12. mars

Tema: Demens og samhandling

09:30-09:50 Åpningstale ved leder av kommunalstyret for levekår
Kåre Reiten
09:50-10:35 Hva er nytt innen demens og hva er viktig for sykehjemspasienter?
Prof Dag Årsland
10:50-11:25 Demens ved Lewy Body sykdom
Prof Dag Årsland
11:25-12:00 Pårørendes perspektiv ved LBD
Ellen Svendsbø
13:00-13:30 Vergemål – Fokus på sykehjemsbeboere
Anne Beth Hovland 
13:30-14:00 §4a – Erfaringer, innspill og begrensninger, nasjonale og regionale forskjeller
Janne Dahle-Melhus, Fylkeslege i Rogaland
Sesjon 1 Miljøtiltak ved demens
14:15-14:30 Hva er VPM?
Janne Røsvik
14:30-14:40 VPM – kurs og fagutvikling
Marit Mjørud
14:40-14:50 Hvordan implementeres VIPS i et stort sykehjem?
Berit I Olsen
14:50-15:10  2 års erfaring med VIPS i et stort sykehjem
Ingebjørg Jordbrekk
15:10-15:15 Sykehjemslegens erfaring etter innføring VIPS
Stephan Sudkamp
15:30-16:00 Marte Meo metoden – erfaring fra sykehjem
Hilde Rydland Marianayagam
16:00-16:30 Brukerskole for personer med demens
Kristin Aas Nordin, SESAM
Sesjon 2 Samhandling
14:15-14:45 Hva har samhandlingsreformen betydd for kvaliteten
PhD Svein Kjosavik
14:45-15:15 Hvor ting kan gå galt – overganger
Prof Geir Sverre Braut
15:30-15:45 Ultralyd på sykehjem
Kari Ersland
15:45-16:30 Forhåndssamtaler på sykehjem
Lillian Lillemoen 

 

Tirsdag 13. mars

Tema: Palliasjon, Skrøpelighet, Kommunikasjon, Endring i helsetilstanden

Sesjon 3 Det handler om å leve
08:30-09:00 Se Mennesket
Lars Helge Myrseth
09:00-10:00 Jakten på dømmekraft nær døden
Marie Aakre
Sesjon 4
08:30-09:00 ABCDE-systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten
Line Hurum Thomsen
09:00-09:30 Hvordan kan man best behandle og rehabilitere gamle hjemmeboende mennesker på sykehjem etter en akutt sykehusinnleggelse?
Jenny Abrahamsen
09:30-10:00 Rusavdeling Stokka sykehjem
PhD Corinna Vossius
10:20-11:00 Palliativ pasientforløp
Aart Huurnink
11:00-12:10 Living in the margin: the experience of living and dying with frailty and implications for care delivery in late old age
PhD Dr. Caroline Nicholson
13:10-13:35 Munnstell hos sykehjemsbeboere
Kristin Søllesvik Hidle
13:35-14:10 Når stopper du å gi mat?
Ronny Dalane
14:30-16:00 God behandling av kroniske sykdommer på sykehjem
Hva er viktig? Hva gjøres ved akutte endringer?
14:30-14:45 Geriatri på sykehjem: Indremedisinske hverdagsutfordringer
Marit A Alfsvåg
14:45-15:05 Lunge- og luftveisplager hos sykehjemsbeboere – KOLS
Heidi Grundt
15:05-15:30 Kronisk nyresvikt
Nyrelege og PhD Terje Apeland
15:30-15:50 Hjertesvikt
PhD Cord Manhenke

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]