Programkomitéen for NKAS 2017

Programkomitéen for NKAS 2017

Leder: Stephan Sudkamp

Stephan Sudkamp er spesialist i indremedisin med kompetanseområdet i alders og sykehjemsmedisin. Overlege på Tasta sykehjem i Stavanger og styremedlem i Nfas.

E-post: ssudkamp@stavanger.kommune.no

Kristin Aas Nordin

Sykepleier med videreutdanning i geriatri, demens, yngre personer med demens og ledelse. Har jobbet i hjemmebaserte tjenester og som oversykepleier ved et spesialsykehjem for personer med demenssykdom. Siden 2011 ansatt ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger universitetssykehus, som faglig og administrativ koordinator.

E-post: kristin.marie.aas.nordin@sus.no

Kari Kaldestad

Kari Kaldestad arbeider som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger og har bakgrunn som sykepleier med fordypning i geriatri. Hun underviser i sykepleiens grunnlagstenkning og veileder studenter i praksis. Hun har i doktorgradsarbeidet ved Åbo Akademi i Finland arbeidet med verdighetens vesen. Materialet er klassiske tekster samt transkriberte tekster fra samtaler med eldre kvinner.

E-post: kari.kaldestad@uis.no

Kristin Søllesvik Hidle               

E-post: kristin.sollesvik.hidle@stavanger.kommune.no

Aart Huurnink             

E-post: aart.huurnink2@stavanger.kommune.no

Marit Elisabeth Apeland Alfsvåg                  

Spesialist i geriatri.
Eldreomsorgsoverlege i Stavanger kommune.

E-post: marit.e.apeland.alfsvag@stavanger.kommune.no