6. nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin

Leve hele livet!

Velkommen til den 6. nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin i Bodø. Spennende faglig program og blodfersk skreimølje.

Bodø - 12.-13. mars 2109

Temaer

En konferanse for

Velkommen nordover til den 6. nasjonale konferansen som skal være i Bodø 12. og 13. mars 2019. Vi har gjort vårt beste for å få på plass et aktuelt og spennende program, og gleder oss til å ønske dere velkommen.

På vegne av programkomiteen, Hallgeir Kolvik

Tirsdag 12. mars

09.00 Registrering

10.15 Kulturelt innslag med Thale Krogtoft og praktisk informasjon 

10.30 Velkommen til Bodø!
Varaordfører Ida Pinnerød

Å leve og la dø 

10.45 Leve hele livet
Statssekretær Anne Bramo, HOD

11.15 Den gode døden på sykehjem
Anette Fosse, fastlege, sykehjemslege

11.45 Sykehjemslegens arbeid med døende pasienter
Kristian Jansen, fastlege og sykehjemslege og PhD-kandidat

12.15 Pause

12.30 Forhåndssamtaler i sykehjem
Trygve Johannes Lereim Sævareid, sykepleier og PhD-kandidat

13.00 – 14.00  Lunsj

14.00 Nye nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase
Bente Ervik, konst. overlege, UNN

14.30 Sosial omsorg – en blind flekk i eldreomsorgen
Helga Eggebø, seniorforsker, Nordlandsforskning

15.00 – 15.15 Pause

15.15 Den gamle pasienten – fra hjem til sykehjem
Jorunn Hov, sykepleier og PhD-kandidat

15.45: Den gode samtalen når døden blir en del av livet
Odd Eidner, forfatter og prest

16:30: Slutt på konferanseprogrammet for dagen

17.00 – 19.00 Årsmøte i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

20.00: Skreimølje på Scandic Havetse

Onsdag 13. mars

Legemiddelbruk og pasientsikkerhet

08.30: Presentasjon av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i kommunen
Tone Krüger, enhetsleder

09.00: Læringsnettverk som metode i forbedringsarbeider
Erfaring fra gjennomføring av læringsnettverk i tiltakspakkene Riktig legemiddelbruk og legemiddelavstemming for 23 nordlandskommuner
Tone Krüger, enhetsleder USHT Nordland
Eva Skoglund, kommunelege i Hamarøy

09.45 Pause

10.00 Riktig legemiddelbruk i sykehjem
Margaret Kristiansen, farmasøyt, Sykehus Nord

10.45 Pause

11.00 Legemidler hos eldre: Velstemt, bestemt og samstemt? 
Maria Serafia Fjellstad, UNN Harstad

Kl. 11.30 Lunsj

12.30 ELDREATLAS viser store geografiske forskjeller i behandling av eldre
Lise Balteskard, forskningsleder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

13.15 – 13.30 Pause

13.30 Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens (TID)
Bjørn Lichtwarck, spesiallege og forsker, Sykehuset Innlandet

14.30 Pause

14.45: Deltakelse og inklusjon i samfunnet for familier som lever med demens
Gøril Ursin, doktorgradsstipendiat, Nord universitet

15.15 Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle
Runar Bakken, gerontolog, sykepleier, forfatter og dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge

16.30 Refleksjon og debatt
Ledes av Kjellaug Enoksen og Hallgeir Kolvik

17.15: VEL HJEM

Praktisk informasjon

Konferansen er tverrfaglig og søkes godkjent for:

Sykepleiere:
Kurset søkes godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. 

Leger:
Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk i alders og sykehjemsmedisin
Geriatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Nevrologi: 15 timer for spesialistens etterutdanning
Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Psykiatri: 15 timer for spesialistens etterutdanning
Indremedisin: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Kompetanseområdet i Alders- og sykehjemsmedisin: 15 timer somvalgfritt kurs

Andre: 
Søkesgodkjent hos Norsk Ergoterapeutforbund og som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 15 timer. Konferansen er godkjent og kvalifiserer for hhv 5 og 4; totalt 9 FEVU-poeng av Norges Farmaceutiske Forening.

Konferanseavgift:

Påmelding før 1. desember 2018 kr.3500,-
Påmelding etter 1.desember 2018 kr.4000,-

Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffepauser med kake/frukt begge dager.

Påmeldingsfrist: 12.2 2019. Avmeldingsfrist: 12.2.2019. Ved avmelding før 12.2 tilkommer et administrasjonsgebyr på 500,-. Ved avmelding etter 12.2 refunderes ikke konferanseavgiften unntatt ved dokumentert sykdom.

Overnatting tilbys på Scandic Havet til 1440,- pr natt, 

Kontakt hotellet direkte for bestilling. Husk å gi beskjed om at du deltar på konferanse og skal ha konferansepris:

Scandic Havet
Epost: havet@scandichotels.com
Tlf: +47 75503800