8. Nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin

Arendal 16. - 17. mars, 2022

Programkomiteen

Kjellaug Enoksen

Medlem Nfas. Sykehjemsoverlege i Tromsø kommune fra 2019. Spesialist i indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin. Godkjenning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.