7. Nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin

Hverdagens utfordringer

"Vi får det til!"

Hamar, 9. - 10. mars, 2021

Programkomiteen

Kjellaug Enoksen

Leder Nfas. Sykehjemsoverlege i Tromsø kommune fra 2019. Spesialist i indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin. Godkjenning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Linn Norseth

Medlem av styret i Nfas. Styremedlem i ALIS-utvalget. Allmennlege i Spesialisering, nå sykehjemslege i fast stilling ved Smestadhjemmet i Oslo. Tillitsvalgt for leger ansatt i Unicare sykehjem Oslo. 

Bjørn Lichtwark

Spesialist i allmennmedisin, kompetanseområdet alders – og sykehjemsmedisin. PhD i 2019 om utredning og behandling av atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og om utviklingen av TID (Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens). Har tidligere arbeidet som sykehjemslege ved demensavdelinger, og som fastlege. Han er nå ansatt som spesiallege ved alderspsykiatrisk avdeling og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet.

Harald Sanaker

Styremedlem Hedmark legeforening (kasserer)
Sykehjemsoverlege Ringsaker kommune
Spesialist allmennmedisin
Kompetanseormådet alders- og sykehjemsmedisin
Godkjen veileder Dnlf

Irene Marie Røen

Irene Røen, er sykepleier, har PhD om personsentrert omsorg og livskvalitet i sykehjem fra UiO, jobber som leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark.

Carl Tobias Peterson

Carl Tobias Peterson har vært sykehjemsoverlege i Hamar siden 2015. Han jobber klinisk ved korttids- og øyeblikkelig hjelp-avdeling på Prestrudsenteret.
Har etablert og er leder for en kommunal Klinisk etikk-komité.