7. Nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin

Hverdagens utfordringer

"Vi får det til!"

Hamar, 9. - 10. mars, 2021

Temaer

 • Personsentrert omsorg
 • Tilbudet og omsorgen for de eldre og deres pårørende
 • Etiske og juridiske dilemma
 • Ernæring, psykisk sykdom og demens
 • Palliasjon
 • Polyfarmasi og riktig legemiddelbruk

En konferanse for

 • Sykepleiere
 • Leger
 • Helsepersonell
 • Politikere
 • Planleggere
 • Forskere
 • Undervisningspersonell innen feltet