7. Nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin

Hverdagens utfordringer

"Vi får det til!"

Hamar, 17. - 18. mars, 2020

Temaer

 • Personsentrert omsorg
 • Tilbudet og omsorgen for de eldre og deres pårørende
 • Etiske og juridiske dilemma
 • Ernæring, psykisk sykdom og demens
 • Palliasjon
 • Polyfarmasi og riktig legemiddelbruk

En konferanse for

 • Sykepleiere
 • Leger
 • Helsepersonell
 • Politikere
 • Planleggere
 • Forskere
 • Undervisningspersonell innen feltet

Tirsdag 17. mars

08.30 – 09.00 Registrering

09.00 Åpning

09.15 Velkommen til mjøsbyen! Åpningsinnlegg ved Statssekretær Anne Bramo, HOD

09.45 – 10.15 Pause med lett servering

Etiske og juridiske dilemma

10.15 – 11.00 Pasienten med demens i gjennomstrømmingens tid

11.00 – 11.45 HLR, behandlingsavklaring og forhåndssamtaler

11.45 – 12.00 Pause

12.00 – 12.45 Tvangsbegrensningsloven

12.45 – 13.15 Kloke valg

13.15 – 14.15 Lunsj

Palliasjon

14.15 – 14.50 Overordnet plan for palliasjon

14.50 – 15.30 Palliasjon og livets siste dager 

Tilbudet og omsorgen for de eldre og deres pårørende – en paneldebatt

15.30 REDIC

16.15 Paneldebatt –

17.00 Slutt på konferanseprogrammet for dagen

17.15 – 19.00 Årsmøte i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas)

20.00: Middag med underholdning

Onsdag 18. mars

Ernæring, psykisk sykdom og demens

09.00 – 09.30 Matglede

9.30 – 10.15 Ernæring i fokus

10.15 – 10.45 Klokkeklovnene

10.45 – 11.00 Pause

Personsentrert omsorg

11.00 – 11.30 Personsentrert omsorg – filosofisk og teoretisk
grunnlag

11.30 – 11.50 Strukturert miljøbehandling

11.50 – 12.10 Ledelse ved innføring av personsentrert omsorg

12.10 – 12.30 Betydningen av ledelse for kvalitet i pleie- og
omsorgstjenesten

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 14.00 VIPS

14.00 – 14.30 Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende
atferd ved Demens (TID)

14.30 – 15.00 Marte – Meo

15.00 – 15.15 Pause

Polyfarmasi og riktig legemiddelbruk

15.15 – 15.45 Polyfarmasi

15.45 – 16.30 Riktig legemiddelbruk på sykehjem

16.30 ”8 huskelapper for omsorg”

16.50 Avsluttende innlegg av Kjellaug Enoksen, leder for Norsk forening
for alders- og sykehjemsmedisin

17.00 VEL HJEM