Program

Programmet for 2019 er under utarbeidelse og vil bli lagt ut så snart det er klart.

Program forrige gang


Mandag 12. mars
Tema: Demens og samhandling

08:00-9:30 Registrering
09:30-09:50 Åpningstale ved leder av kommunalstyret for levekår
Kåre Reiten
09:50-10:35 Hva er nytt innen demens og hva er viktig for sykehjemspasienter?
Prof Dag Årsland
10:35-10:50 Pause
10:50-11:25 Demens ved Lewy Body sykdom
Prof Dag Årsland
11:25-12:00 Pårørendes perspektiv ved LBD
Ellen Svendsbø
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:30 Vergemål – Fokus på sykehjemsbeboere
Anne Beth Hovland 
13:30-14:00 §4a – Erfaringer, innspill og begrensninger, nasjonale og regionale forskjeller
Janne Dahle-Melhus, Fylkeslege i Rogaland
14:00-14:15 Pause
Sesjon 1 Miljøtiltak ved demens
14:15-14:30 Hva er VPM?
Janne Røsvik
14:30-14:40 VPM – kurs og fagutvikling
Marit Mjørud
14:40-14:50 Hvordan implementeres VIPS i et stort sykehjem?
Berit I Olsen
14:50-15:10  2 års erfaring med VIPS i et stort sykehjem
Ingebjørg Jordbrekk
15:10-15:15 Sykehjemslegens erfaring etter innføring VIPS
Stephan Sudkamp
15:15-15:30 Pause
15:30-16:00 Marte Meo metoden – erfaring fra sykehjem
Hilde Rydland Marianayagam
16:00-16:30 Brukerskole for personer med demens
Kristin Aas Nordin, SESAM
Sesjon 2 Samhandling
14:15-14:45 Hva har samhandlingsreformen betydd for kvaliteten
PhD Svein Kjosavik
14:45-15:15 Hvor ting kan gå galt – overganger
Prof Geir Sverre Braut
15:15-15:30 Pause
15:30-15:45 Ultralyd på sykehjem
Kari Ersland
15:45-16:30 Forhåndssamtaler på sykehjem
Lillian Lillemoen 
17:00-18:30 Årsmøte Nfas
19:30-20:00 Mingling før middag
20:00 – Konferansemiddag og underholdning

 


Tirsdag 13. mars
Tema: Palliasjon, Skrøpelighet, Kommunikasjon, Endring i helsetilstanden

Sesjon 3 Det handler om å leve
08:30-09:00 Se Mennesket
Lars Helge Myrseth
09:00-10:00 Jakten på dømmekraft nær døden
Marie Aakre
Sesjon 4
08:30-09:00 ABCDE-systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten
Line Hurum Thomsen
09:00-09:30 Hvordan kan man best behandle og rehabilitere gamle hjemmeboende mennesker på sykehjem etter en akutt sykehusinnleggelse?
Jenny Abrahamsen
09:30-10:00 Rusavdeling Stokka sykehjem
PhD Corinna Vossius
10:00-10:20 Pause
10:20-11:00 Palliativ pasientforløp
Aart Huurnink
11:00-12:10 Living in the margin: the experience of living and dying with frailty and implications for care delivery in late old age
PhD Dr. Caroline Nicholson
12:10-13:10 Lunch
13:10-13:35 Munnstell hos sykehjemsbeboere
Kristin Søllesvik Hidle
13:35-14:10 Når stopper du å gi mat?
Ronny Dalane
14:10-14:30 Pause
14:30-16:00 God behandling av kroniske sykdommer på sykehjem
Hva er viktig? Hva gjøres ved akutte endringer?
14:30-14:45 Geriatri på sykehjem: Indremedisinske hverdagsutfordringer
Marit A Alfsvåg
14:45-15:05 Lunge- og luftveisplager hos sykehjemsbeboere – KOLS
Heidi Grundt
15:05-15:30 Kronisk nyresvikt, Nyrelege og PhD Terje Apeland
15:30-15:50 Hjertesvikt
PhD Cord Manhenke
15:50-16:00 Spørsmål og diskusjon
16:00-16:10 Oppsummering og vel hjem
Kjellaug Enoksen