7. Nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin


Velkommen til den 7. nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin i Hamar.

17.-18. mars, 2020

Temaer

  • Lorem Ipsum
  • Lorem ipsum

En konferanse for

  • Sykepleiere
  • Leger
  • Helsepersonell
  • Politikere
  • Planleggere
  • Forskere
  • Undervisningspersonell innen feltet

Kommentar fra programkomiteen. Lorem ipsum arvat del kratos, quero ski almandros palinodrom. Shaba vi del taco.

På vegne av programkomiteen, Hans Hansen

Tirsdag 17. mars

Detaljert program for hver enkelt dag vil bli lagt ut her. 

 

Onsdag 18. mars

 

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon vil bli lagt ut her når den er klar.