Presentasjoner 2021

Her kan dere se og laste ned presentasjoner fra konferansen.

Livets siste dager

Berglund, Maren Anne

Se presentasjonen her.

 

Behandlingsavklaring og førehandssamtalar – korleis snakke om det?

Peterson, Carl Tobias

Se presentasjonen her.

 

Matgledekorpset

Alver-Jacobsen, Marit

Olsen, Turid Windjusveen

Se presentasjonen her.

 

Pasienten med demens i gjennomstrømningens tid

Wyller, Torgeir Bruun

Se presentasjonen her.

 

Dobling av demensforekomst innen 2040 – hvordan forbereder vi oss i vår kommune?

Rudjord, Sverre

Se presentasjonen her.

 

Personsentrert omsorg – filosofisk og teoretisk grunnlag

Rokstad, Anne Marie Mork

Se presentasjonen her.

 

VIPS praksismodell for personsentrert omsorg

Røsvik, Janne

Se presentasjonen her.

 

Betydning av ledelse – for kvalitet i pleie og omsorgstjenestene

Jakobsen, Rita

Se presentasjonen her.

 

Hva er god ernæringsomsorg?

Nordkvelle, Kristine

Se presentasjonen her.

 

Etiske og juridiske utfordringer ved tiltak for å begrense smitte med Covid-19

Borza, Tom

Se presentasjonen her.

 

Marte Meo i demensomsorgen.. virker det?

Fredheim, Kirsti

Se presentasjonen her.

 

Legemidler og eldre

Romskaug, Rita

Se presentasjonen her.

 

Strukturert miljøbehandling

Røen, Irene

Se presentasjonen her.

 

TID – en guide til personsentrert omsorg

Lichtwarck, Bjørn

Se presentasjonen her.

 

Pårørenderollen – omsorgsglede og omsorgsbelastning

Vatland, Anita

Se presentasjonen her.

 

Veksten i andelen eldre og spesielt andelen veldig gamle

Kirkevold, Øyvind

Se presentasjonen her.