Nyheter

11.03.20: kl. 08:46

Kjære deltaker,

Folkehelseinstituttet har konstatert at smitten av coronavirus nå er inne i en ny fase. Derfor vil det i løpet av dagen bli tatt stilling til  gjennomføringen av konferansen. Et alternativ er å streame konferansen og ha færrest mulig til stede i lokalet. Andre alternativ er å utsette og det tredje er å avlyse.

 Leger som er påmeldt vil få dekket utgifter fra fond II selv om de ikke gjennomfører reisen. Se Legeforeningen sin hjemmeside for mer informasjon.

Vennlig hilsen

 

Nfas & programkomitéen for NKAS 2020

 

09.03.20: kl.15:20

Vi stenger nå påmeldingen.

Nå nærmer det seg konferansen og vi stenger for påmelding.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med Kongress & Kultur AS på post@kongress.no

09.03.20: kl.09:00

Vedrørende det nåværende Coronavirus (COVID-19) utbruddet:

Nasjonal konferanse i alders-og sykehjemsmedisin fortsetter som planlagt.

Verdens helseorganisasjons anbefaling er at reisende praktiserer vanlige forholdsregler, og vi øker vår innsats for å forhindre spredning av sykdom etter Folkehelseinstituttets anbefalinger. https://www.fhi.no/.

Vi vil fortsette å overvåke situasjonen nøye og vil gi oppdateringer etter behov.