Nyheter

02.11.20: kl.22:15

Ny dato for konferansen er satt til 9. – 10.mars 2021.

Vi følger situasjonen rundt Covid-19 fortløpende og forholder oss til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Vi disponerer den største salen på Scandic Hamar, med god plass til å ivareta koronareglene. Hotellet har iverksatt en rekke smittevern-tiltak og renholdsrutiner, slik at det skal være trygt å møtes.