Nyheter

05.10.21: 

Velkommen til Arendal i 2022!

Den 8.nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin vil avholdes i Arendal fra 16. – 17.mars 2022.

Påmeldingen åpner 15.oktober og program vil bli lagt ut den 1.november.