Godkjenninger 2018

Konferansen er tverrfaglig og godkjent for:

Sykepleiere:
Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Leger:

Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk i alders og sykehjemsmedisin

Geriatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Nevrologi: 15 timer for spesialistens etterutdanning

Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Psykiatri: 15 timer for spesialistens etterutdanning

Indremedisin: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Kompetanseområdet i Alders- og sykehjemsmedisin: 15 timer somvalgfritt kurs

Nærmere informasjon i kurskatalogen: https://beta.legeforeningen.no/kurs/20172/12/32520/

Andre:

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent konferansen som spesialistspesifikt kurs med 15 timer meritterende til ergoterapispesialist innen eldres helse, somatisk helse eller psykisk helse.

Kurset er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 15 timer.