Godkjenninger

Godkjente kurs:

Allmennmedisin: Den Norske Legeforening godkjenner 15 timer klinisk emnekurs i alders- og sykehjemsmedisin for legers videre og etterutdanning.

Sykepleie/spesialsykepleie: Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 15 timer.

Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: Den Norske Legeforening godkjenner 15 timer med valgfritt kurs.

Psykiatri: Den Norske Legeforening godkjenner 15 timer for spesialistens etterutdanning.

Andre godkjente kurs:

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner: den 7.nasjonale konferansen i Alders- og sykehjemsmedisin som spesialistspesifikt kurs meritterende med 17 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse, folkegelse, allmennhelse eller somatisk helse.

Norsk Fysioterapeutforbund: godkjenner 7. nasjonale konferansen i Alders- og sykehjemsmedisin slik at kurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Kurset blir godkjent med 15 timer.

Fagforbundet v/ seksjon for helse og sosial: Kurset godkjennes som tellende program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrig helsefaglig personellgrupper med 15 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Kurs det er søkt godkjenninger for:

Indremedisin 15 timer for legers videre og etterutdanning

Geriatri 15 timer for legers videre og etterutdanning